Home

Stapels papierWelkom op de website van SportAMS. Wij ontzorgen je sportclub en nemen de administratieve last weg zodat de club zich kan focussen op waar zij goed in is.

Geboren uit een club, maar met professionals zorgen wij na een uitgebreide intake voor de ledenadministratie, de boekhouding of de jaarrekening. Je bepaalt zelf op welk vlak we je kunnen helpen! Wil je dat we alleen de salarisadministratie overnemen? Dat kan dus. De vergoeding die we vragen is transactiegericht; je betaalt pas als er ook activiteiten zijn. Daardoor zijn de kosten en de opbrengsten aan elkaar gekoppeld en sta je nooit voor een verrassing!

Ledenadministratie

Er wordt gebruikt gemaakt van door de sportbonden beschikbaar gestelde online software. Bijvoorbeeld Digimembers van de KNGU. Beter en meer tegemoetkomend aan de wensen van de verenigingen is Club-Assistent. Dit pakket is specifiek voor sportverenigingen ontwikkeld en sluit naadloos aan op de praktijk van iedere turnclub.

SportAMS houdt de ledenadministratie bij zodat iedere trainingsgroep beschikt over presentielijsten en de leden gefactureerd worden conform het vingerende contributiereglement. Met Club-Assitent gaan we een stapje verder en krijgt iedereen, trainer en leden, een App, waarop de presentie en de communicatie met de leden wordt onderhouden.

SportAMS werkt samen met Club-Assistent. Samen kunnen zij de volledige implementatie van de administratie voor uw club regelen. Zonder zorgen!

Personeelsadministratie

Hieronder valt het opstellen van contracten en vrijwilligersovereenkomsten, conform het clubbeleid en/of conform de Sport CAO. Daarnaast wordt de salarisadministratie gedaan en wordt aan de penningmeester doorgegeven welke bedrage moeten worden overgemaakt aan personeel, UWV en de belastingdienst.

Er wordt gebruik gemaakt van het pakket Humanwave. Deze software kan een diversiteit aan contracten en vergoedingen aan, vast en flexibel contract, vrijwilliger en ZZP-er. Daarnaast kan per medewerker een volledig Personeelsdossier worden opgebouwd, waardoor u nooit meer hoeft te zoeken naar essentiële gegevens over uw medewerkers. Humanwave heeft ook een App, waardoor alle medewerkers altijd kunnen beschikken over hun gegevens.

Boekhouding

Hierbij zorgt ClubManager/SportAMS voor de verwerking van de facturen, de betalingen (huur, personeel etc) en de jaarrekening en de balans.

Er wordt in principe gebruik gemaakt van het pakket Exactonline. Met deze software kunnen automatische incasso’s gemaakt worden, posten worden ingedeeld die maken dat u controle ervaart en is de Verlies en Winstrekening evenals de Balans een druk op de knop.

Formulieren

SportAMS kan veel automatiseren in de veel voorkomende processen door gebruik te maken van geavanceerde formulieren. Denk daarbij aan inschrijfformulieren met automatische wachtlijst bewaking, inschrijving wedstrijden en/of evenementen, betaling bij inschrijving etc.