FAQ

Nee dit hoeft niet. Of je nu het hele pakket of alleen enkele zaken wilt afnemen, het kan. Wil je als  voorbeeld alleen de salarisadministratie uit besteden dan kan dat dus.

SportAMS heeft voordat met dit initiatief werd begonnen ruim 3 jaar proef gedraaid binnen Turnz, met ca 40 werknemers en een jaaromzet van ca € 500.000. Daarnaast hebben wij de boekhouding continue laten monitoren door een administratiekantoor en hebben we tussentijds controle gehad door de belastingdienst (waar we alleen maar complimenten kregen).

Samen met de opgeleide medewerkers van ClubManager/SportAMS kunnen we de klus meer dan aan.

We hebben ondertussen heel wat ervaring in de tijd die gestoken wordt in de diverse administraties. Daarnaast   is zoveel mogelijk automatisering toegepast om het proces te versnellen. Dit is ook de reden dat we de administratieve werkzaamheden tegen lage tarieven kunnen aanbieden.

Zoals iedereen hoort te weten gaat de nieuwe wet AVG (Algemene Verordering  Gegevensbeschermin) of de EU naam GDPR (General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018 in voor alle organisaties en bedrijven in Europa.

Dit betekent dat ook een vereniging moest vastleggen wat nut en noodzaak is van het vastleggen van gegevens van leden en wat er gebeurt als gegevens per ongeluk in verkeerde handen vallen.

Je zult misschien denken dat het zo’n vaart niet zal lopen; wordt dan snel wakker! De Nederlandse overheid heeft aangegeven hier strak op te gaan handhaven en de boetes zijn enorm.

Op verzoek kunnen we dit voor je organiseren. Neem contact op via dit formulier om dit aan te vragen.

Ja natuurlijk, dit is een uitgangspunt van SportAMS. SportAMS werkt alleen met online software en de clubs krijgen een eigen login, waardoor je altijd “mee kunt kijken”.

De meeste clubs hebben zelf geen verzekering lopen en vertrouwen erop dat de betreffende sportbond dit geregeld heeft. Dit is echter niet juist, er zijn hiaten in de dekking op meerdere vlakken waardoor het meestal noodzakelijk is bij te verzekeren.

Denk aan ongevalverzekering, bestuursaansprakelijkheid, inboedel, ziektekosten personeel, bedrijfsaansprakelijkheid en meer. In overleg kunnen wij adviseren en of helpen daarmee.

Tijdens de intake wordt besproken wat het profiel is om met het incasso traject om te gaan. Vaak zijn hier geen kosten aan verbonden. De herinneringen en aanmaningen gaan automatisch, terwijl een incassobureau (indien gewenst) zichzelf bedruipt door de kosten van het incassotraject door te belasten aan de debiteur.

Voor de Personeelsregistratie en salarisverwerking gebruiken wij Humanwave. De medewerkers kunnen de uren en declaraties registreren via een App. 

Daarnaast hebben ze ook direct inzicht in loonstroken, verlof, ziekte, documenten. Dezelfde informatie is ook te raadplegen via een portaal (voor het geval de medewerker nog geen smartphone heeft). Uiteraard is ook alles via de mail uit te wisselen.

Voor de boekhouding gebruiken we Exactonline. Dit pakket heeft zich al ruim bewezen en blinkt uit in transparantie.

De ledenadministratie wordt meestal gedaan op een door de bond geauthoriseerd softwarepakket, zoals Club-Assistent, All-United of Sportlink. De meeste software kan semi-automatisch worden gekoppeld aan Exactonline.

7Eigenlijk kan dit niet. Alleen bij jonge kids die als assistent functioneren zit hier nog wat ruimte in. Een klein rekensommetje: ga je uit van max € 1.800 per jaar en 40 lesweken, dan mag iemand max € 45 per week verdienen. Het minimum salaris voor een volwassen is € 9,11. Dit houdt in dat iemand max 4 uur per week mag lesgeven. 

Maar bovenstaand passeert dan al 2 andere regelingen: het maximum maandbedrag a € 180 en de maximale uurvergoeding van € 5 (>22 jaar). Kortom, in deze tijd is het in verreweg de meeste gevallen niet meer mogelijk om trainers via een vrijwilligersvergoeding te betalen. Daarnaast is het goed te realiseren dat de belastingtarieven in rond dit soort salarissen nog zeer beperkt zijn.

Daarnaast wil SportAMS graag bijdragen aan een professionalisering van de sport en waarbij werknemers op een goede set arbeidsvoorwaarden kunnen vertrouwen. En daar past een vrijwilligersvergoeding gewoon niet zo goed bij.