Personeelsadministratie

Hieronder valt het opstellen van contracten en vrijwilligersovereenkomsten, conform het clubbeleid en/of conform de Sport CAO. Daarnaast wordt de salarisadministratie gedaan en wordt aan de penningmeester doorgegeven welke bedrage moeten worden overgemaakt aan personeel, UWV en de belastingdienst.

Er wordt gebruik gemaakt van het pakket Humanwave. Deze software kan een diversiteit aan contracten en vergoedingen aan, vast en flexibel contract, vrijwilliger en ZZP-er. Daarnaast kan per medewerker een volledig Personeelsdossier worden opgebouwd, waardoor u nooit meer hoeft te zoeken naar essentiële gegevens over uw medewerkers. Humanwave heeft ook een App, waardoor alle medewerkers altijd kunnen beschikken over hun gegevens.