Ledenadministratie

Er wordt gebruikt gemaakt van door de sportbonden beschikbaar gestelde online software. Bijvoorbeeld Digimembers van de KNGU. Beter en meer tegemoetkomend aan de wensen van de verenigingen is Club-Assistent. Dit pakket is specifiek voor sportverenigingen ontwikkeld en sluit naadloos aan op de praktijk van iedere turnclub.

SportAMS houdt de ledenadministratie bij zodat iedere trainingsgroep beschikt over presentielijsten en de leden gefactureerd worden conform het vingerende contributiereglement. Met Club-Assitent gaan we een stapje verder en krijgt iedereen, trainer en leden, een App, waarop de presentie en de communicatie met de leden wordt onderhouden.

SportAMS werkt samen met Club-Assistent. Samen kunnen zij de volledige implementatie van de administratie voor uw club regelen. Zonder zorgen!