Producten

Taakgebieden

De volgende taakgebieden vallen onder de mogelijkheden van ClubManager/SportAMS:

Ledenadministratie

Er wordt gebruikt gemaakt van het KNGU-pakket Digimembers. Dit pakket is specifiek voor de KNGU ontwikkelt en sluit naadloos aan op de praktijk van iedere turnclub. Er zijn nog wel enige tekortkomingen, maar hier wordt aan gewerkt.

Salarisadministratie

Er wordt gebruik gemaakt van het pakket Humanwave. Deze software kan een diversiteit aan contracten en vergoedingen aan, vast en flexibel contract, vrijwilliger en ZZP-er. Daarnaast kan per medewerker een volledig Personeelsdossier worden opgebouwd, waardoor u nooit meer hoeft te zoeken naar essentiële gegevens over uw medewerkers.

Boekhouding

Er wordt gebruik gemaakt van het pakket Exactonline. Met deze software kunnen automatische incasso’s gemaakt worden, posten worden ingedeeld die maken dat u controle ervaart en is de Verlies en Winstrekening evenals de Balans een druk op de knop.

Software

Om de onder Taakgebieden aangeboden diensten te kunnen uitvoeren wordt gebruikt gemaakt van onlinesoftware die wordt aangeboden via internet. Dit heeft als voordeel dat de software locatieonafhankelijk gebruikt kan worden.

De software is aan elkaar gekoppeld, met andere woorden, als leden zijn ingevoerd in Digimembers en daarin de facturen zijn gemaakt, dan worden de gegevens automatisch doorgezet naar Exactonline. Dit geldt ook voor Humanwave, waarbij de posten automatisch worden geboekt in Exactonline.

Tot slot kan Exactonline rechtstreeks communiceren met de grote banken en de belastingdienst.